Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Adnan Delić: Dobili smo i priliku da predložimo bolja rješenja od Šmitovih ako ih budemo imali