Naši ljudi

Naši ljudi

Predsjednik
Rođen je 1974. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu na Odsjeku za menadžment u sportu. Poznaje engleski, italijanski i rumunski jezik. Konaković je…
Zamjenik predsjednika
May musical arrival beloved luckily adapted him. Shyness mention married son she his started now. Rose if as past near were. To graceful he elegance oh moderate attended entrance pleasure.…
Zamjenik predsjednika
...
Potpredsjednik
Rođen 18.06.1984. u Bijeljini. Osnovnu školu završio 1999. u Tuzli. Ekonomsku školu u Lukavcu završio 2003. kao učenik generacije. 2003.…
Potpredsjednik
...
Potpredsjednik
...
Potpredsjednica
Rođena je 1983.godine u Sarajevu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na odsjeku Bankarstvo i osiguranje 2007. godine.…
Potpredsjednica
Rođena 1968.godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila u Sarajevu. Na univerzitetu u Beogradu  diplomirala menadžment . Radno iskustvo u prodaji i organizaciji…
Potpredsjednica
...
Politički direktor
...
Predsjednik Glavnog odbora
...
Predsjednik organizacije mladih
Rođen 14.12.1994. Završen Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Stekao zvanje magistar političkih nauka, smjer: upravljanje državom. Predsjednik mladih Naroda…
Predsjednica organizacije žena
...
Generalni sekretar
...
PREDSJEDNIŠTVO NARODA I PRAVDE
 1. Ademović Kemal
 2. Ajanović Mesud
 3. Alagić Nezim
 4. Bajramović Halil
 5. Bašić Haris
 6. Bulčević Damir
 7. Čampara Aljoša
 8. Čivić Nedim
 9. Hajdarević Izen
 10. Kaniža Haris
 11. Konaković Elmedin
 12. Kovačević Dejan
 13. Kristić Danijela
 14. Lazarević Biljana
 15. Mašetić Senad
 16. Muzur Nermin
 17. Okerić Elvedin
 18. Omerović Nihad
 19. Ostojić Suzana
 20. Pindžo Mirsad
 21. Pobrić Rusmir
 22. Sejarić Azhar
 23. Sjerotanović Edisej
 24. Terzić Aida
 25. Trnovac Sead
 26. Tutić Sandra
 27. Zvizdić Denis
GLAVNI ODBOR NARODA I PRAVDE

1. Agić Suad
2. Akšamija Goran
3. Alajbegović Almin
4. Babanović Zana
5. Beganović Alma
6. Bejić Samir
7. Bešlija Vernesa
8. Bitić Medina
9. Brkić Mahira
10. Bukva Vedad
11. Burnić Jasmin
12. Čekrlija Elvir
13. Čelik Ibrahim
14. Čolić Harun
15. Ćosićkić Enver
16. Ćulum Dejan
17. Dedić Nedim
18. Dizdarević Amir
19. Dobrača Emir
20. Dugonjić Rijad
21. Duharkić Amel
22. Duzen Indira
23. Džinović Nermin
24. Fazlić Adis
25. Golić Safet
26. Hajdarević Suada
27. Hodžić Izet
28. Hrnjić Kemal
29. Imamović Amar
30. Imamović Dino
31. Jusupović Samir
32. Kaćar Zećo
33. Karić Admir
34. Kasumović Kerim
35. Kazić Enes
36. Kerla Ibrahim
37. Kovačević Dejan
38. Lazarević Biljana
39. Ljuma Naida
40. Mahmutović Sabina
41. Makić Osman
42. Maksić Senad
43. Mehadžić Nihad
44. Mehić Ašir
45. Mehić Haris
46. MehmedagićMersiha
47. Mehmedović Dženan
48. Mešanović Ensar
49. Muharemović Faruk
50. Mujan Aldin
51. Mujezinović Faik
52. Mujkić Mujo
53. Mustafić Izet
54. Okić Mirsad
55. Pekmić Edin
56. Pilić Ethem
57. Redžić Mirz
58. Sadiković Hamdija
59. Selimbegović Mirza
60. Selimović Muadif
61. Smajlović Rasim
62. Stambolić Tarik
63. Subašić Amela
64. Sulejmanović Admir
65. Suljić Sejdalija
66. Šakinović Rifet
67. Šimić Sandra
68. Šutković Dalila
69. Uzunović Šejla
70. Višća Elmir
71. Zećo Minela
72. Zoletić Amir