Naši ljudi

Naši ljudi

Zamjenik predsjednika
Rođen je 9. juna 1964. godine u Sarajevu. Diplomirao je 1989. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je magistrirao te završio doktorski studij i stekao zvanje doktora arhitektonsko-urbanističkih…
Zamjenik predsjednika
Rođen je 1961. godine u Srebrenici. Pravni fakultet završio je 1992. godine u Sarajevu. Godine 1980. zapošljava se u Policiju BiH, a u Specijalnoj jedinici je kao policajac specijalac od…
Predsjednik
Rođen je 1974. godine u Sarajevu. Magistrirao na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Govori engleski, italijanski i rumunski jezik. Konaković je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio maloljetni pripadnik Armije…
Potpredsjednik
Rođen 18.06.1984. u Bijeljini. Osnovnu školu završio 1999. u Tuzli. Ekonomsku školu u Lukavcu završio 2003. kao učenik generacije. 2003.…
Potpredsjednik
Dr.sci Nihad OMEROVIĆ rođen je 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u…
Potpredsjednik
Rođen je 1985. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja na kojem je stekao zvanje profesora…
Potpredsjednica
Rođena je 1983.godine u Sarajevu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na odsjeku Bankarstvo i osiguranje 2007. godine.…
Potpredsjednica
Rođena 1968.godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila u Sarajevu. Na univerzitetu u Beogradu  diplomirala menadžment . Radno iskustvo u prodaji i organizaciji…
Politički direktor
Predsjednik Glavnog odbora
...
Predsjednik organizacije mladih
Rođen 14.12.1994. Završen Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Stekao zvanje magistar političkih nauka, smjer: upravljanje državom. Predsjednik mladih Naroda…
Generalni sekretar
...
PREDSJEDNIŠTVO NARODA I PRAVDE
 1. Ademović Kemal
 2. Ajanović Mesud
 3. Alagić Nezim
 4. Bajramović Halil
 5. Bašić Haris
 6. Bulčević Damir
 7. Čampara Aljoša
 8. Čivić Nedim
 9. Hajdarević Izen
 10. Kaniža Haris
 11. Konaković Elmedin
 12. Kovačević Dejan
 13. Kristić Danijela
 14. Lazarević Biljana
 15. Mašetić Senad
 16. Muzur Nermin
 17. Okerić Elvedin
 18. Omerović Nihad
 19. Pobrić Rusmir
 20. Sejarić Azhar
 21. Trnovac Sead
 22. Zvizdić Denis
GLAVNI ODBOR NARODA I PRAVDE
 1. Akšamija Goran
 2.  Alajbegović Almin
 3.  Babanović Zana
 4. Beganović Alma
 5. Bejić Samir
 6. Bešlija Vernesa
 7. Bitić Medina
 8. Brandić Enes
 9. Brkić Mahira
 10. Bukva Vedad
 11. Burnić Jasmin
 12. Čekrlija Elvir
 13. Čelik Ibrahim
 14. Čolić Harun
 15. Ćosićkić Enver
 16. Ćulum Dejan
 17. Dedić Nedim
 18. Dizdarević Amir
 19. Dobrača Emir
 20. Dugonjić Rijad
 21. Duharkić Amel
 22. Duzen Indira
 23. Džinović Nermin
 24. Đozo Sejad
 25. Fazlić Adis
 26. Golić Safet
 27. Hajdarević Suada
 28. Halilović Ismar
 29. Hasanović Admir
 30. Hodžić Izet
 31. Hrnjić Kemal
 32. Imamović Amar
 33. Imamović Dino
 34. Jusupović Samir
 35. Kaćar Zećo
 36. Karić Admir
 37. Kasumović Kerim
 38. Kazić Enes
 39. Kerla Ibrahim
 40. Kovačević Dejan
 41. Lazarević Biljana
 42. Ljuma Naida
 43. Mahmutović Sabina
 44. Makić Osman
 45. Maksić Senad
 46. Mašić Suad
 47. Mehadžić Nihad
 48. Mehić Ašir
 49. Mehić Haris
 50. MehmedagićMersiha
 51. Mehmedović Dženan
 52. Mešanović Ensar
 53. Muharemović Faruk
 54. Mujan Aldin
 55. Mujezinović Faik
 56. Mujkić Mujo
 57. Mustafić Izet
 58. Nasić Lejla
 59. Okić Mirsad
 60. Pekmić Edin
 61. Pilić Ethem
 62. Redžić Mirza
 63. Sadiković Hamdija
 64. Selimbegović Mirza
 65. Selimović Muadif
 66. Smajlović Rasim
 67. Stambolić Tarik
 68. Subašić Amela
 69. Sulejmanović Admir
 70. Suljić Sejdalija
 71. Šakinović Rifet
 72. Šimić Sandra
 73. Šutković Dalila
 74. Uzunović Šejla
 75. Višća Elmir
 76. Zećo Minela
 77. Zoletić Amir