Trojka: Lažima o izboru Vukoje koalicija SDA-DF nastoji prikriti istinu o ranijim procesima imenovanja sudija ustavnih sudova, vlastiti kriminal i brojne neuspjehe koje sada Trojka ispravlja