Ademović sa delegacijom u Zvorniku i Srebrenici, tema – zaštita imovine povratnika u bh. entitetu RS