Toni Vukadin: Odluka Šmita sa trajnim karakterom odlična je prilika da realiziramo viziju BiH za koju su se građani opredjelili na referendumu 1992.