O nama

O nama

OSNIVAČKI PERIOD

„Narod i Pravda“ je novi politički subjekt, osnovan 12. marta 2018. godine kao politička organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih članova koja djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Politička organizacija „Narod i Pravda“ je nastala na bazi dosadašnjih iskustava osnivača i kao želja da se razdrma učmala politička scena i da se zaustavi praksa da stranke crpe svoju moć iz višegodišnjeg upravljanja javnim preduzećima.
Narod i Pravda svojim djelovanjem namjerava ispuniti ključni cilj – vratiti prava narodu i građanima.
Uz prisustvo blizu 60 osnivača, zaključeno je da će fokus djelovanja „Naroda i Pravde“ biti na zadovoljenju pravde koja je odavno potisnuta u našem društvu, kao i na ispunjavanju zahtjeva i interesa svih građana, što je zapravo i simbolika naziva.
„Narod i Pravda“ posvećena je obnovi izvorno narodne i pravedne bosanske države građana Bosne i Hercegovine.
Osnivačkaskupština „Naroda i Pravde“ održana je 12. marta 2018. Godine.  Glavni moto „Naroda i Pravde“ je – „Ja nemam lične interese i pristupam Narodu i pravdi“.
Na osnivačkoj Skupštini je za predsjednika izabran Elmedin Konaković, a za potpredsjednicu Senada Bosno i potpredsjednika Elvedin Okerić. Za generalnog sekretara izabran je Mirza Selimbegović.

OSNOVNI CILJEVI

 • Vraćanje prava narodu i građanima
 • Izgradnja Bosne i Hercegovine kao demokratske države sa svim njenim ravnopravnim narodima i građanima, poštivanjem osnovnih ljudskih prava bez obzira na vjersku, etičku, rasnu ili bilo koju drugu opredjeljenost i porijeklo;
 • Borba protiv korupcije, organiziranog kriminala i terorizma;
 • Vraćanje dostojanstva boračkoj populaciji kroz zapošljavanje i egzistencijalno zbrinjavanje;
 • Stručna, depolitizovana, odgovorna i profesionalna javna uprava, te modernizacija kroz uvoženje novih trendova i tehnologija;
 • Održiv i uravnotežen ekonomski razvoj, visoka zaposlenost i socijalna sigurnost, bolji standard i kvalitet življenja;
 • Uvođenje jedinstvenog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, usklađenog sa evropskim standardima, deklaracijama i programima kako bi naša država postala dio jedinstvenog evropskog prostora obrazovanja, znanja i nauke;
 • Podsticanje i izgradnja poduzetničkog duha među mladima te njihova afirmacija u društveno političkim zbivanjima;
 • Socijalna zaštita, briga o licima sa posebnim potrebama i djeci sa poteškoćama u razvoju;
 • Ravnopravnost spolova i zaštita žene kao osnovnog stuba porodice;
 • Sloboda medija, nezavisnost i profesionalizam javnih servisa;
 • Organiziranja saradnja države sa dijasporom, jačanje međusobne pomoći i podrške;
 • Reforma sistema pružanja zdravstvenih usluga;
 • Razvoj i promocija kulturnih vrijednosti te očuvanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine;
 • Razvoj i afirmacija sporta;
 • Zaštita i unapređenje životne sredine.

LOGO

Logo simbolizira ruke iz kojih niče nešto novo i koje zajedničkim radom proizvode nešto drugačije, novi koncept političkog djelovanja i odgovornosti prema građanima. Ruke jednako pozicionirane u simetriji, predstavljaju, u našem društvu, željenu pravdu jednaku za sve. Cvjetna simbolika sadrži stilizirane boje naše Domovine, jer je „Narod i Pravda“ politička opcija svih građana BiH na cijeloj njenoj teritoriji – sve nas povezuje ista želja i potreba za više pravde i boljim životom običnog čovjeka.

OSNIVAČKI DOKUMENTI

STATUT NAROD I PRAVDAODLUKA O OSNIVANJUPROGRAMSKA ORJENTACIJA