Zaključci HNS-a su antidržavni i antievropski, štetni su i za same Hrvate