Savjet za zdravstvo NiP-a: Prijedlog Vlade FBiH o konsolidaciji zdravstvenih ustanova mora biti revidiran kroz parlamentarnu proceduru