Vrši se ogroman pritisak na javne službenike da glasaju za vladajuću strukturu