Elmedin Konaković – Predizborni skup Kovači (28.09.2018)