Usvojen program sufinansiranja boravka djece u vrtićima u Kantonu Sarajevo za 2023/2024 školsku godinu: Ministarstvu za odgoj i obrazovanje osiguran je iznos od 12 miliona konvertibilnih maraka