Suada Halilović(NiP) podnijela inicijativu za uspostavu “Partnerstvo za pravednije cijene” između proizvođača, trgovaca i FBiH