Sjednice najviših organa NiP-a: Nužno je pri usvajanju budžeta pokazati posebnu odgovornost i brigu