Prihvaćena inicijativa vijećnika Naroda i Pravde Sejada Đoze da se ogradi mezarje u Velikom parku