Najdublje saučešće porodicama stradalih uposlenica Osnovne škole „Kovačići“