Narodu i Pravdi se pridružili vrhunski sportisti Armin Topalović i Admir Zukan