Narod i Pravda: Navodi Muhameda Ahmića su netačni, na poziciju direktora je imenovan kao kadar BOSS-a