Narod i Pravda u Bihaću na Dan 5. Korpusa: Ponosni smo na one koji su oslobađali domovinu