Narod i Pravda Stari Grad predstavila listu kandidata za Općinsko vijeće Stari Grad i program mjera