Narod i Pravda: Nedopustivo je da nema umanjenja sredstava za političke stranke, dio novca ćemo donirati