Ako građanima Mostara ne možete garantirati osnovnu sigurnost podnesite ostavke