Amar Dovadžija svoj politički angažman nastavlja u Narodu i Pravdi