Konaković, Bašić i Kadirić o turističkom potencijalu Sarajeva i Krajine