Ministar Katica uručio pojedinačne nagrade za 13 državnih službenika i namještenika zbog odlaska u penziju