Širenje Naroda i Pravde: U Gradačcu formirano Povjereništvo i Vijećnički klub