Zastupnik Muzur pokrenuo inicijativu za izradu registra uposlenih u javnom sektoru u FBiH