Zaključci Predsjedništva NiP-a: Formiranje vlasti nastaviti na programskim načelima, podrška novoj većini i u Brčko distriktu BiH