Zajednički nastup u RS-u mora biti utemeljen na jasnim principima