Vijećnici Naroda i Pravde Almedin Miladin i Toni Vukadin uputili gradonačelniku i predsjedavajućem Gradskog vijeća zahtjeve za hitno pristupanje rebalansu budžeta