„Trojka“ zatražila smjenu predsjedavajućeg Općinskog vijeća u Novom Gradu