Sjednica Općinskog vijeća Novi Grad: Smanjuje se iznos za finansiranje političkih stranaka