Semir Efendić je prihvatanjem kandidature digao ruke od Novog Grada