SDA ne razlikuje izvještaj o radu od izvještaja o finansijskom poslovanju