Predstavnici NiP-a na međustranačkom sastanku u Banjoj Luci