Poruka sa završnog skupa Naroda i Pravde: Mi smo glas onih kojima je muka od ovakve vlasti