Očekujemo da Lendo pokaže političku odgovornost i podrži uspostavljenu parlamentarnu većinu