Novalić svoju odbranu bazira na lažima i falsifikatima, sigurni smo da će to sud prepoznati