NiP-u Goražde pristupila dva zastupnika u Skupštini BPK Goražde, tri vijećnika u Gradskom vijeću, te ministrica unutrašnjih poslova BPK Goražde