Neustavna buka iz RS-a ne može promijeniti činjenicu da je negiranje genocida kažnjivo