Narod i Pravda: Sramno je da cijela FBiH nema niti jednu letjelicu za gašenje požara