Narod i Pravda: Skaka za ličnu medijsku promociju planira u jednom mandatu potrošiti više od 800.000,00 KM