Narod i pravda: Ovakve izmjene Krivičnog zakona FBiH su demonstracija sile i bahatosti