Narod i Pravda Kalesija: Općinsko vijeće odbilo inicijativu NiP-a za umanjenje paušala