Na skupu Naroda i Pravde u Bihaću poručeno: Nema se pravo potkradati ono što je šehidskom krvlju branjeno!