Ministar Osmanović: Cilj nam je ujednačiti iskorištenost prava boračkoj populaciji KS