Kemal Ademović: Svjedočimo pokušaju dehumanizacije i obezglavljivanja cijelog jednog naroda