Kemal Ademović: Meta im je sve što je državotvorno i bosansko