Iz Naroda i Pravde najavili amandman na budžet FBiH kojim bi se svim porodiljama u FBiH osigurala naknada od 1.000 KM