Generalni sekretar Društva novinara BiH posjetio Narod i Pravdu