Elvedin Okerić: Policijski komesar neće više moći biti neko ko je bio dio vlasti